Koniec World Snooker Federation?

22 08 2018

Przez kilka miesięcy trwał spór w środowisku snookera. Liderzy WPBSA ( zawodowego snookera) podejmowali szereg działań by reprezentantem tego rodzaju gry bilardowej w najważniejszej organizacji -World Confederation of Billiards Sports była World Snooker Federation.  Doszło do ostrego starcia z IBSF ( International Billiard Snooker Federation ( międzynarodową federacją snookera zrzeszającą związki narodowe). Wąska grupa WSF zaczęła demontaż IBSF.  Po kilku spotkaniach mediacyjnych konflikt postanowiła rozwiązać WCBS. Na spotkaniu we Frankfurcie Walne Zgromadzenie WCBS rozstrzygnęło, że w jej strukturze będzie IBSF ( mająca wyłączne prawo zrzeszać narodowe i kontynentalne federacje) oraz WPBSA ( mająca prawo zrzeszać indywidualnych zawodników). Takie porozumienie wszystkie strony podpisały. Zdecydowanie odrzucono projekt WSF. Do 16 grudnia IBSF i WPSBA muszą wypracować umowę o współpracy.

W sytuacji, gdy trwają aktywne rozmowy o wejściu sportu bilardowego na olimpiadę w Paryżu w 2024 roku konflikt w snookerze  szeroko komentowany  w mediach nie budował pozytywnego wizerunku. Porozumienie z Frankfurtu stabilizuje sytuację.

We Frankfurcie doszło do jeszcze jednego ważnego  zdarzenia.  Światowe federacje pool bilarda (WPA) , karambola (UMB) i snookera (IBSF) podpisały umowę o wzajemnym respektowaniu decyzji dyscyplinarnych. Oznacza to , że ukarani przez jedną z federacji zawodnicy czy federacje ( kontynentalne, narodowe) będą zawieszeni w rozgrywkach pozostałych dywizji. Np. ukarany zawodnik z pool bilard nie będzie mógł zagrać w snookera i karambol.  Ukarana przez snookera federacji narodowa nie wystawi zawodników w poola i karambol.  Taka umowa patronowana przez WCBS porządkuje sprawy dyscyplinarne w sportach bilardowych. Dodajmy, że niezależnie od woli tych federacji obowiązuje ona w zakresie spraw dopingowych. Tutaj zakaz wchodzi automatycznie z mocy prawa i np. ukarany bilardzista czy klub nie mogą uczestniczyć w żadnej sportowej rywalizacji .


Opcje

Info

Odpowiedz

Musisz być zalogowany aby komentować